Hỏi huấn luyện viên: Tránh cảm giác khó thở đó

Trong quãng đường đầu tiên của tôi, tôi cảm thấy mệt mỏi và khó thở, và nhịp tim của tôi cao. Minh họa bởi Jeremy Duncan Trong quãng đường đầu tiên của tôi, tôi cảm thấy mệt mỏi và khó thở, và nhịp tim của tôi cao. Sau đó, tôi cảm thấy như tôi có … Read more Hỏi huấn luyện viên: Tránh cảm giác khó thở đó

Chuyển đổi chéo Đào tạo Biên để Miles

Tôi làm việc trên một huấn luyện viên elip và muốn biết làm thế nào để đếm những “dặm” trong nhật ký hoạt động của tôi? Giáo dục Minh họa bởi Jeremy Duncan Tôi làm việc trên một huấn luyện viên elip và muốn biết làm thế nào để đếm những “dặm” trong nhật ký … Read more Chuyển đổi chéo Đào tạo Biên để Miles